måndag

Gå framåt - gå i cirkel

Fyra flickor är vi som studerar boken Hästens Tid skriven av Anna Larsdotter via en kamratcirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Krigshistoria kan vara intressant om det vinklas från rätt håll har jag insett. Ikväll har vi bland annat läst om och diskuterat hästfärger som porslinsskimmel, äppelkastade hästar och var isabellen fått sitt namn, vilket var en smutsig historia.

Vi har läst om de olika färgernas betydelse för lynnet och hur man lärde hästarna tåla ljudet av krut och vinande svärd runt öronen. Ett och annat hästöra strök med i striderna berättas det. Spännande och roligt är det att läsa "tråkhistoria" på detta sätt iallfall.

Inga kommentarer: